Research projects

Projekt:

Vývoj pokročilých technik opracování monokrystalů

Cílem projektu je vývoj nových technologií výroby monokrystalů k dosažení vyšších užitných parametrů výrobků. Účelem projektu bylo rozšíření / založení infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby, a to pro tato zařízení:

Pikoskop (osciloskop), Carl Zeiss mikroskop STEMI 508 a Stereo Discovery, Spektrometr HR4000 s posuvem, Diodový modul (OptiXs), Experimentální pec, Interferometr na roviny (OptiXs), Multivřetenný stroj (Stock), Leštící stroj FLP. Pro nabídku kontaktujte sales@crytur.cz.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Monokrystalické scintilátory pro vysoké energie

Cílem projektu je nákup, instalace a zprovoznění technologií k realizaci výroby těžkého scintilátoru PWO, který bude používán v detekci částic vysokých energií.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Velmi intenzivní monokrystalický zdroj světla

Cílem projektu je nákup, instalace a zprovoznění technologií k realizaci výroby světově unikátních patentovaných monokrystalických luminoforů jako komponent intenzivních zdrojů světla.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Velmi výkonné monokrystalické elementy v přístrojové technice

Cílem projektu je nákup, instalace a zprovoznění technologií kompletně potřebných k realizaci výroby monokrystalů v aplikacích lasery, elektronová mikroskopie a luminofory pro LED.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Elektronová mikroskopie

Cílem tohoto projektu je rozšířit kapacity Výzkumného centra o vývoj technologie přípravy přesných prvků na CNC stroji a o samotný špičkový elektronový mikroskop k testování a vývoji nových jednotek. Účelem projektu bylo rozšíření / založení infrastruktury pro výzkum a vývoj.

Rastrovací elektronový mikroskop Quattro S (výrobce ThermoFisher) je skenovací elektronový mikroskop schopný generovat a shromažďovat všechny dostupné informace z jakéhokoli materiálu. 5-ti osý CNC stroj VARIAXIS I-500 (výrobce Yamazaki Mazak) umožňuje velmi přesné obrábění různých typů materiálů. Pro zpřístupnění infrastruktury pro výzkum a vývoj se obracejte na sales@crytur.cz. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Nové kompaktní detekční jednotky pro elektronovou mikroskopii

Cílem tohoto projektu je realizace stěžejní inovace produktu Nové kompaktní detekční jednotky pro elektronovou mikroskopii.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Účinný monokrystalický luminofor pro LED

Cílem tohoto projektu je realizace stěžejní Produktové inovace Účinný monokrystalický luminofor pro LED, kde výsledkem aktivity bude prodej nových výrobků.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Monokrystaly v optoelektronice

Cílem projektu je nákup, instalace a zprovoznění technologií kompletně potřebných k realizaci výroby komplexních optoelektronických produktů monokrystalů v aplikacích lasery, elektronová mikroskopie a měření radiace.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Pokročilé výrobní technologie

Cílem projektu bylo vybavit nově vzniklé oddělení "Vývoje technologií" vlastním vybavením nezávislým na zbytku R&D a na jakýchkoliv kapacitách ve výrobě. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby, a to pro tato zařízení:

Soustružnické CNC centrum (Mazak), Pětiosé obráběcí centrum (Mazak), Stroj pro broušení krystalů diamantem, Stroj pro leštění krystalů diamantem, Bruska na kulato (Dama), FDM 3D tiskárna, Hladinová bruska/leštička, Leštící stroj pro přesné roviny (Stock), Hladinová bruska (orovnávačka), Metalografická bruska, Sloupová vrtačka, Carl Zeiss Měřící mikroskop a Mikroskop s kamerou, Autokolimátor, Interferometr (Trioptics), Drsnoměr, Flowboxy s ionizačními tyčemi (Labox), CAD/CAM licence, Licence software pro materiálový vývoj. Pro nabídku kontaktujte sales@crytur.cz.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj
Projekt:

Crytur úspory energií v areálu Koškova 742

Cílem projektu je snížit energetickou náročnost hlavní budovy a dosáhnout přijatelnosti z hlediska platných norem, resp. funkčnosti při provozu. Toho bude dosaženo díky výměně výplní (oken a dveří), provedení izolace obvodového pláště budovy a izolace střech. Zároveň, v prostorách dosud neobývaných, bude provedena výměna osvětlení za úsporná LED.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj