LuAP :Ce

LuAP :Ce
セリウム添加LAP

技術パラメータ

 

物理特性
  LuAP:Ce YAG:Ce YAP:Ce LuAG:Ce CRY 18 LuAG:Pr BGO PWO CRY 19
密度  8.34 g/cm3 4.57 g/cm3  5.37 g/cm3  6.73 g/cm3  4.5 g/cm3  6.73 g/cm3  7.13 g/cm3  8.28 g/cm3  7.1 g/cm3
モース硬度  - 8.5  8.6  8.5  5.8  8.5  5  4  -
屈折率  - 1.82  1.95  1.84  1.79  1.84  2.15  2.17  1.81
融点  1960 °C 1970°C  1875°C  2020°C  1980°C  2043°C  1050 °C  1123 °C  2100°C
熱膨張  - 0.8-0.9 x 10-5/K  0.4-1.1 x 10-5/K  -  -  -  0.7 x 10-5/K  -  1.8-10.3 x 10-5/K
結晶構造  - 立方体 斜方晶系 立方体 単斜晶系 立方体 立方体  tetragonal symetric 単斜晶系
吸湿性 ない ない ない ない ない  ない ない ない ない
蛍光特性
最大発光波長  365 nm 550 nm  370 nm  535 nm  425 nm  310 nm  480 nm  420 nm  420 nm
減衰定数  18 ns 70 ns  25 ns  70 ns  45 ns  20 ns  300 ns  5-15 ns  41 ns
残光  - 6 msで0.005 % 6 msで0.005 %  -  -  - 6 msで0.005 %  -  -
511 keVでの放射長  - 3.5 cm  2.7 cm  1.3 cm  2.74 cm  1.3 cm  1.1 cm  0.89 cm  2.1 cm
300 K (27°C) での光子収量  11 x 103 Ph/MeV 30 x 103 Ph/MeV  25 x 103 Ph/MeV  25 x 103 Ph/MeV  30 x 103 Ph/MeV  15-18 x 103 Ph/MeV  8-10 x 103 Ph/MeV  15-25 phe/MeV  24 x 103 Ph/MeV
NaI:Tlと比較した光総合出力  - 40 % NaI:Tl  70 % NaI:Tl  20 % NaI:Tl  80 % NaI:Tl  66 % NaI:Tl  15-20 % NaI:Tl  -  75 % NaI:Tl
Energy resolution at 662 keV  11.5 %  -  -  -  -  -  -  -  -