Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů zajišťujeme podle těchto zásadních právních předpisů:

  • nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  • zákon ČR o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.
  • zákon ČR č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Ochranu osobních údajů dále zajišťujeme pomocí vyškolení personálu, vydáním řídicích dokumentů a dále zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software a ve spisové službě.

Garantem zabezpečujícím ochranu osobních údajů je Bc. Simona Donátová, telefon 481 319 597, e-mail simona.donatova@crytur.cz.

 

Více se dozvíte z následujících dokumentů:

Politika ochrany osobních údajů

Informace pro obchodní partnery